četvrtak, 9. siječnja 2014.

glava


dio koji nedostaje IX


dio koji nedostaje VIIII


dio koji nedostaje VII


dio koji nedostaje VI


dio koji nedostaje V


dio koji nedostaje IV


dio koji nedostaje III


dio koji nedostaje...početak novog ciklusa, ovo je zagrijavanje :)